فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

مطالب دانشجویان

*معیار های عقلانی مقابل معیار های خود بینانه و نامل چابک * محمد مزعلی فرحانی “ فایل کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*اقتصاد مهندسیون * محمد نجاتی “ فایل کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

 

*اقتصاد موضوع ادام اسمیت پدر علم اقتصاد * هادی سخی پور “ فایل کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

 

*پاور پوینت و pdf پروژه چابکی در کار * “رزاق حمودی “ فایل کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*مکاتب مدیریت * “مریم ادیبی و سارا عباسیه “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

* کینزو نقش آن در اقتصاد دولت. * “مریم ادیبی و سارا عباسیه “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

* فصل‌ششم کتاب مدیریت شکایت مشتریان. * “حسین طاهری اصل‌ و علیرضا پدمه “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

* خلاصه فصل ۳ * “میثم دریس – رضا جان زینی- نادر دغاغله “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*موسسه مهر اروند آبادان رشته HSE آقایان حسین سلیمانی و حسن افشار و حسن نسلایه درس مدیریت برنامه ریزی * “حسین سلیمانی “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*موسسه مهر اروند آبادان رشته HSE آقایان حسین سلیمانی و حسن افشار و حسن نسلایه درس اقتصاد * “حسین سلیمانی “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان * “مرتضی یوسفی “پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*کنفرانس مدیریت * “یدالله نامجو -مهدی هندالیان “ فایل کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان * “امیرحبیبی.قدرت الله بازدار.هادی تنگستانی پور”پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان* “محمد مزعلی فرحانی”پروژه دانشگاه مهر

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*پروژه شکایت مشتریان فصل هشتم * “صالح آب سالان”پروژه شکایت مشتریان

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*کنفرانس درس اقتصاد با موضوع آدام اسمیت * “مسعود رومنا نوترکی”کنفرانس اقتصاد

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*کنفرانس مدیریت دانشگاه مهر اروند ابادان * “مسعود رومنا نوترکی”کنفرانس مدیریت

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*پروژه دانشگاه مهر اروند ابادان * “خلیل سلایی ،اسماعیل زاده ، خانم رئيسي”پروژه

برای

دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*پروژه مدیریت دانشگاه مهر اروند ابادان * “موسوي ضيايي مقدم”پروژه مدیریت

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*پروژه اقتصاد دانشگاه مهر اروند ابادان * “موسوي ضيايي مقدم”پروژه اقتصاد

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*پروژه اقتصاد دانشگاه مهر اروند ابادان * “محسن عمرانی”پروژه اقتصاد

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*کنفرانس مدیریت دانش کلاس مدیریت مبانی سازمان* “محمد نجاتی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

 

*پاورپوینت کنفرانس مدیریت شکایت مشتریان* “رزاق حمودی و خانم حمرانی “download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

 

*پاور پوینت تاثیر ارگونومی بر محیط کار * “یدالله نامجوdownload221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

 

*سبکهای مدیریت. دانشگاه مهر اروند آبادان.* “محسن عمرانی و محمد جعفر بریمی پورdownload221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*درس مبانی و برنامه ریزی مدیریت . پاییز ۱۳۹۵ فصل دوم کتاب: تشویق مشتریان ناراضی به شکایت. دانشگاه مهر اروند آبادان.* “سیدمحمد پورموسوی و محمد هواسی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

 

*فایل پاورپوینت فصل یک کتاب مدیریت شکایت مشتریان .* “هادی صخی پور و ارش اسدی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

 

************************************************************

*بهره وری ونقش سرپرستی در مدیریت نیروی کار-موسسه آموزش عالی مهر اروند * “مهدی ظفری زرکوه”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*مبانی مدیریت و سازمان با مضمون(سبکهای مدیریت) موسسه آموزش عالی مهر اروند* “محسن عمرانی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*مشتریان ناراضی به بیان شکایت ها * “مسعود رومنا نوترکی.محمدرضاخالقی زاده.میثم دشتی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*مطلب فصل یک کتاب مدیریت شکایت مشتریات .دانشجوی رشته ایمنی صنعتی و بهداشت دانشگاه مهر اروند. * “محمد نجاتی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

 

************************************************************

*رشته ی HSEدانشگاه مهر اروند آبادان* “حسین سلیمانی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*رشته ی HSEدانشگاه مهر اروند آبادان* “مریم ادیبی”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*رشته ی HSEدانشگاه مهر اروند آبادان* “حسن افشار”download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

*رشته ی HSEدانشگاه مهر اروند آبادان* “یدالله نامجو “download221

برای دانلود فایل کلیک نمایید

************************************************************

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا