فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

مقالات

برخی از مقالات:

   ۱-ANALIYXING THE IMPACT OF THE SERVICE QUALITY AND COMPANY IMAGE ON CUSTOMERS SATISGACTION, TRUST, LOYALTY, AND REPARCHASE IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY(ISI)

۲-عارضه یابی مدیریت استراتژیک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل بلوغ مدیریت استراتژیک

۳-رهایی از پارادایم و الگوواره ها؛ سازمان همچون زندان روح.(مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

۴-بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی استراتژی بازاریابی در منطقه ویژه پتروشیمی.(دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری)

۵-بررسی نقش عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی بروی فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

۶-بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با فضیلت سازمانی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.

۷-بررسی رابطه معنویت محیط کار و دینداری با عملکرد شغلی(مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)( اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی- ۱۳۹۳)

۸-بررسی نقش ابعاد رهبری تحولی و هوش هیجانی بر روی عملکرد شغلی کارکنان(مورد مطالعه : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) – دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه – ۱۳۹۳)

۹-بررسی تأثیر توانمند سازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش – ۱۳۹۳)

۱۰-ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)

۱۱-طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تامین الکترونیکی کالا و تاثیر آن بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا