فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

تحصیلی

سوابق تحصیلی:

لیسانس مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی

عنوان رساله دکتری: طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )

استاد راهنما:پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی (عضو هیات علمی و استاد تمام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)

 

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا