فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

اجرایی

سوابق اجرایی

-رئیس کالای طرح های راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-رییس خرید فنی کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-رئیس خرید برق و ابزار دقیق شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-عضو کمیته تخصصی استاندارد مخابرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-عضو کمیته فنی /بازرگانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-عضو کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

-عضو کمیته مدیریت دانش مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا