فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

آموزشی

سوابق آموزشی:

مدیر مرکز آموزش بازرگانی خوزستان – شعبه اروند

مدرس دانشگاه مهر اروند آبادان

مدرس مرکز برنامه ریزی و توسعه آموزشهای مدیریت عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدرس مراکز و موسسات علمی و آموزشی

مشاور صنعتی پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرکت در کنفرانس ها علمی و همایش های ملی

شرکت در دوره های پیشرفته و تخصصی آکادمی تحلیل آماری ایران (نماینده موسسهIQS انگلستان در ایران )

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا